Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Klasy szkoły branżowej: 1 BA, 1BB

Klasy ZSZ: 2ZA, 2ZB, 2ZC, 3ZA, 3ZB, 3ZC

Klasy technikum: 1TL, 1TLS, 2TBS, 2TL, 3TBS, 3TL, 4TL, 4TRS