Pracownia fryzjerska na terenie ZSB w Brzegu została otwarta w marcu 2015r.