Drukuj

Izba Rzemieślnicza Opole http://www.izbarzem.opole.pl/p/wydzia-oswiaty.html

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna (egzamin dla kucharza i sprzedawcy) https://oke.wroc.pl/aktualnosci/egzamin-potwierdzajacy-kwalifikacje-w-zawodzie-16/

Podstawy programowe kształcenia https://www.ore.edu.pl/2015/04/podstawa-programowa-2017/

Pracownik młodociany   http://www.zsbbrzeg.wodip.opole.pl/joomla/files/ksztalceniepraktycznezsz/prac_mlodociany.pdf

Egzamin czeladniczy    http://www.zsbbrzeg.wodip.opole.pl/joomla/files/ksztalceniepraktycznezsz/egzamin%20czeladniczy.pdf

Egzamin czeladniczy (ogólnie) http://www.zsbbrzeg.wodip.opole.pl/joomla/files/ksztalceniepraktycznezsz/Egzamin%20czeladniczy1.pdf

Uprawnienia do prowadzenia kształcenia praktycznego http://www.zsbbrzeg.wodip.opole.pl/joomla/files/ksztalceniepraktycznezsz/Uprawnienia%20do%20prowadzenia%20kszta%C5%82cenia.pdf

Kształcenie praktyczne http://www.zsbbrzeg.wodip.opole.pl/joomla/files/ksztalceniepraktycznezsz/ksza%C5%82cenie%20praktyczne%20ZSZ.pdf

Przebieg egzaminu czeladniczego http://www.zsbbrzeg.wodip.opole.pl/joomla/files/ksztalceniepraktycznezsz/Przebieg%20egzaminu%20czeladniczego.pdf

Przygotowanie zawodowe młodocianych http://www.zsbbrzeg.wodip.opole.pl/joomla/files/ksztalceniepraktycznezsz/Przygotowanie%20zawodowe%20m%C5%82odocianych.pdf