Obejmuje nauczycieli praktycznej nauki zawodu w szkołach branżowych oraz nauczycieli zawodu w technikum dla przedmiotów: pracownia sztukatatorska, pracownia budowlanaa, pracownia samochodowa, pracownia logistyczna