Do zadań doradcy zawodowego należy:

  1. systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
  2. gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
  3. wskazywanie rodzicom, uczniom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na poziomie regionalnym, ogólnopolskim, europejskim i światowym dotyczących rynku pracy, trendów rozwojowych, programów edukacyjnych;
  4. udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom;
  5. prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących.

Polecamy blogi dotyczące tematyki zawodoznawczej:

Doradca zawodowy

Zawody w ZSB