Plan pracy doradcy zawodowego 2019/2020

 • Stworzenie programu i planu WSDZ na rok szkolny. Koordynowanie działań w zakresie WSDZ.
 • Współpraca z zespołem wychowawczym i z rodzicami.
 • Diagnoza potrzeb w zakresie doradztwa w technikum i w szkole branżowej.
 • Przygotowanie warsztatu pracy doradcy zawodowego w ramach Szkolnego Punktu Informacji i Kariery: scenariusze do zajęć, pomoce do zajęć – testy, ankiety, kwestionariusze, prezentacje, filmy, informacje o zawodach, oferty lokalnego rynku pracy, poradniki, czasopisma, informatory i inne.
 • Prowadzenie zajęć grupowych przygotowujących uczniów do planowania kariery zawodowej.
 • Prowadzenie lekcji obowiązkowych z doradztwa zawodowego.
 • Prowadzenie konsultacji indywidualnych z zakresu doradztwa zawodowego.
 • Współpraca z instytucjami rynku pracy.
 • Monitorowanie i ewaluacja Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.
 • Doskonalenie zawodowe.

Godziny pracy doradcy zawodowego: 

 • wtorek -2 lekcja,
 • środa - 5 lekcja

(lub inny umówiony termin)

Tematyka lekcji z doradztwa zawodowego realizowana w ZSB: TEMATYKA DZ  (kliknij w link obok)