Koła zainteresowań:

szkolne koła wolontariatu Caritas

szkolne koło PCK

Szkolne koło PTTK "Włóczykije"

szkolne kółko szachowe

SKS - koszykówka, siiłownia, fitness,