Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Spotkania z rodzicami:

18.09.2017

20.11.2017

08.01.2018

09.04.2018

04.06.2018