Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Harmonogram Rad Pedagogicznych:

Data

31.08.2017

Godz. 9.00

11.09.2017

Godz. 15.15

09.10.2017

Godz. 15.15

06.11.2017

Godz. 15.15

18.12.2017

Godz. 15.15

29.01.2018

Godz. 15.15

19.03.2018

Godz.15.15

23.04.2018

Godz. 15.15

18.06.2018

Godz. 15.15

22.06.2018

Godz. 9.00