To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Harmonogram Rad Pedagogicznych:

Data

31.08.2017

Godz. 9.00

11.09.2017

Godz. 15.15

09.10.2017

Godz. 15.15

06.11.2017

Godz. 15.15

18.12.2017

Godz. 15.15

29.01.2018

Godz. 15.15

19.03.2018

Godz.15.15

23.04.2018

Godz. 15.15

18.06.2018

Godz. 15.15

22.06.2018

Godz. 9.00

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

18.12.2017 - śródroczna Rada klasyfikacyjna w klasach promocyjnych

23.04.2018 - klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna w klasach maturalnych

18.06.2018 - klasyfikacja roczna