• 17.09.2018r, 17.00
  • 19.11.2018r., 17.00 - zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas i zapoznanie z bieżącymi wynikami w nauce, poziomem frekwencji i innymi problemami, a także sukcesami uczniów,
  • 21.01.2019r., 17.00 - zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas i zapoznanie rodziców z ocenami podsumowującymi pierwsze półrocze w klasach promocyjnych i maturalnych,
  • 11.03.2019 r., 17.00 - indywidualne spotkania z rodzicami,
  • 08.04.2019r., 17.00 - zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas i zapoznanie z bieżącymi wynikami w nauce, poziomem frekwencji i innymi problemami, a także sukcesami uczniów,
  • 03.06.2019r., 17.00 -zebrania z rodzicami uczniów klas programowo najwyższych w ZSZ – podanie przewidywanych końcowych ocen klasyfikacyjnych, oraz z rodzicami uczniów klas promocyjnych podanie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych.