Terminy zebrań:

16.09.2019 Zebrania dyrekcji szkoły, zespołów uczących
z rodzicami uczniów:
klas pierwszych godz.16.15
klas pierwszych godz.17.00
klas promocyjnych godz.17.00
23.09.2019 Zebranie z rodzicami klas maturalnych godz.17.00
18.11.2019 Zebrania z rodzicami uczniów wszystkich klas
20.01.2020 Zebranie z rodzicami uczniów klas maturalnych godz.17.00
27.01.2020 Zebranie z rodzicami klas promocyjnych
09.03.2020 Zebranie z rodzicami wszystkich klas – indywidualne  
06.04.2019 Zebrania z rodzicami wszystkich klas
01.06.2020

Zebrania z rodzicami uczniów klas programowo najwyższych w klasach branżowych – podanie przewidywanych końcowych ocen klasyfikacyjnych,

oraz z rodzicami uczniów klas promocyjnych podanie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych

godz.17.00