Terminy zebrań:

16.09.2019 Zebrania dyrekcji szkoły, zespołów uczących
z rodzicami uczniów:
klas pierwszych godz.16.15
klas pierwszych godz.17.00
klas promocyjnych godz.17.00
23.09.2019 Zebranie z rodzicami klas maturalnych godz.17.00
18.11.2019 Zebrania z rodzicami uczniów wszystkich klas
20.01.2020 Zebranie z rodzicami uczniów klas maturalnych godz.17.00
27.01.2020 Zebranie z rodzicami klas promocyjnych
09.03.2020 Zebranie z rodzicami wszystkich klas – indywidualne  
06.04.2019 Zebrania z rodzicami wszystkich klas
01.06.2020

Zebrania z rodzicami uczniów klas programowo najwyższych w klasach branżowych – podanie przewidywanych końcowych ocen klasyfikacyjnych,

oraz z rodzicami uczniów klas promocyjnych podanie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych

godz.17.00
  • 17.09.2018r, 17.00
  • 19.11.2018r., 17.00 - zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas i zapoznanie z bieżącymi wynikami w nauce, poziomem frekwencji i innymi problemami, a także sukcesami uczniów,
  • 21.01.2019r., 17.00 - zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas i zapoznanie rodziców z ocenami podsumowującymi pierwsze półrocze w klasach promocyjnych i maturalnych,
  • 11.03.2019 r., 17.00 - indywidualne spotkania z rodzicami,
  • 08.04.2019r., 17.00 - zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas i zapoznanie z bieżącymi wynikami w nauce, poziomem frekwencji i innymi problemami, a także sukcesami uczniów,
  • 03.06.2019r., 17.00 -zebrania z rodzicami uczniów klas programowo najwyższych w ZSZ – podanie przewidywanych końcowych ocen klasyfikacyjnych, oraz z rodzicami uczniów klas promocyjnych podanie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych.