W dniu 27.11.018 r. w ZSB Brzeg odbyło się podsumowanie praktyk zagranicznych w ramach projektu Erasmus Plus: Staż zagraniczny – szansa na sukces zawodowy III dla klasy IV TL oraz klasy IV TBS. Uczniowie przedstawili prezentacje z pobytu we Włoszech i Hiszpanii, gdzie odbywali staż w maju b.r. Opowiedzieli o przebiegu praktyk, podczas których zdobyli nowe umiejętności, nowe doświadczenia, zwiedzili kraj docelowy, poznali jego kulturę, zabytki i zwyczaje. W swoich prezentacjach pozytywnie ocenili wyjazd, organizację i atmosferę na miejscu. Uczniowie otrzymali Europasy tj. świadectwo pozytywnego ukończenia stażu zagranicznego w kraju należącego do Unii Europejskiej.