Dni wolne od zajęć dla Technikum nr 3:

02.11.2018
29.04.2019
30.04.2019
02.05.2018
06.05.2019
07.05.2019
08.05.2019

Dni wolne od zajęć dla ZSZ nr 3 i Branżowej Szkoły I Stopnia:

02.11.2018
29.04.2019
30.04.2019
02.05.2018