Dni wolne od zajęć dla Technikum nr 3:

04.05.2020

05.05.2020

06.05.2020

Dni wolne od zajęć dla Technikum nr 3:

02.11.2018
02.05.2018
06.05.2019
07.05.2019
08.05.2019

Dni wolne od zajęć dla ZSZ nr 3 i Branżowej Szkoły I Stopnia:

02.11.2018
02.05.2018