W tym dziele znajdują się informacje o szczegółowych wymaganiach edukacyjnych w każdej klasie i z każdego przedmiotu.

Wymagania edukacyjne i przedmiotowy system oceniania z poszczególnych przedmiotów można pobrać ze strony głównej szkoły, zakładka Zasoby - pliki do pobrania lub klikając w poniższy link:

- Wymagania edukacyjne -