DSC 8069

W dniu 27 lutego br. młodzież pod opieką wychowawców wyszła do Galerii BCK na wystawę Habitaty. Habitaty, wg słownika PWN, to środowisko w którym osobnik danego gatunku znajduje najdogodniejsze warunki do życia. Twórczość Joanny Pałys i Weroniki Lucińskiej koncentruje się właśnie na przedstawianiu otoczenia: pani Weronika koncentruje się na świecie natury a pani Joanna na urbanistycznych krajobrazach. Zestawienie ich twórczości w całość tworzy habitat ludzki łączący środowisko naturalne ze środowiskiem miejskim.
Młodzież nie tylko obcowała ze sztuką , ale również został podjęty dialog na temat odczuć własnych i potrzeby tworzenia człowieka na przestrzeni wieków. Był też mini wykład o rozwoju malarstwa na przestrzeni wieków zachęcający młodzież do zainteresowania się sztuką. Zajęcia miały także drugą część: odkrywania artysty w sobie. Młodzież otrzymała kartki oraz ołówki i mogła stworzyć własny świat albo skopiować pracę bądź element pracy, która do nich najbardziej przemówiła.
Rysowanie może być wspaniałą przygodą, która nie tylko rozwija wyobraźnię, ale daje też możliwość koncentracji i pobycia człowiekowi samemu z sobą. Jest jedną z twórczych form spędzania wolnego czasu.
Wszystkich zachęcamy do spędzenia chwili z ołówkiem i kartką.