20180205 131517 20180205 134903

W dniu 5 lutego 2018 r. uczniowie z klasy I, II,III Technikum pojazdów samochodowych oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych uczestniczyli w naszej szkole w szkoleniu z firmą SENTECH producentem elementów układów zapłonowych. Tematem szkolenia był: Układ zapłonowy, elementy składowe, diagnostyka oraz nowe rozwiązania techniczne w przewodach i cewkach zapłonowych.

Uczniowie i nauczyciele z zainteresowaniem i zaangażowaniem uczestniczyli w szkoleniu. Podczas zajęć dowiedzieliśmy się wielu interesujących informacji na temat układów zapłonowych, dzięki czemu poszerzyliśmy dotychczasową wiedzę.