Terminy zebrań:

Lp.

Data

Godz.

ZEBRANIE

1

17.09.2018r

16.15

spotkanie rodziców z zespołami uczącymi w klasach pierwszych, zebranie  z rodzicami uczniów klas promocyjnych i maturalnych(wybory trójek klasowych).

spotkanie dyrekcji i nauczycieli uczących  z rodzicami uczniów klas pierwszych w sali gimnastycznej, a następnie z wychowawcami w klasach godz. 17.00

17.00

zebrania z rodzicami klas promocyjnych (wychowawcy)

17.00

zebranie rodziców i uczniów klas maturalnych w sali nr 7 z dyrekcją szkoły, a następnie z wychowawcami w klasach

2

19.11.2018r.

17.00

zebranie  z rodzicami uczniów wszystkich klas i zapoznanie z bieżącymi wynikami w nauce, poziomem frekwencji i innymi problemami, a także sukcesami uczniów

3

21.01.2019r.

17.00

zebranie  z rodzicami uczniów wszystkich klas i zapoznanie rodziców z ocenami podsumowującymi pierwsze półrocze w klasach promocyjnych i maturalnych.

4

11.03.2019 r.

17.00

indywidualne spotkania z rodzicami

5

08.04.2019r.

17.00

zebranie  z rodzicami uczniów wszystkich klas i zapoznanie z bieżącymi wynikami w nauce, poziomem frekwencji i innymi problemami, a także sukcesami uczniów.

6

03.06.2019r.

17.00

zebrania z rodzicami uczniów  klas programowo najwyższych w ZSZ – podanie przewidywanych końcowych ocen klasyfikacyjnych, oraz z rodzicami uczniów  klas promocyjnych podanie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych.

 UWAGA! Dnia 11 marca 2019r. w godz. 17.00 – 18.00 odbędą się indywidualne spotkania rodziców  z nauczycielami.

 Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych.

Program poprawy frekwencji uczniów Zespołu Szkól Budowlanych w Brzegu.

Egzaminy poprawkowe.

Wykaz podręczników na rok szkolny 2018/2019. 

Gratujemy naszym stypendystom! 

(Artykuł otworzy się po klinknęciu w zdjęcie)

35864598 2499083763450929 4227231779091644416 o