PLAKAT 2018 2

Jest nam miło poinformować, że w dniu 05 kwietnia 2018 roku w murach naszej szkoły podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Budowlanych im. Księcia Jerzego II Piasta w Brzegu, reprezentowanym przez Panią Renatę Jabłońską - Denes, Dyrektora Szkoły, a Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu, reprezentowaną przez bryg. Dariusza Maciążka, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu.

Porozumienie określa zasady współpracy Szkoły z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu podczas wspólnej realizacji zadań na rzecz edukacji i propagowania działalności na rzecz bezpieczeństwa publicznego, profilaktyki oraz kształtowania postaw patriotycznych i społecznych w odniesieniu do młodzieży naszej szkoły.

 


W naszej szkole odbyło się spotkanie z przedstawicielami firm: Romanowski Group, INERIO, które wyszły z propozycją współpracy ze szkołami zawodowymi - zwłaszcza w obszarze nowych technologii budowlanych. Zademonstrowano nam nowe, innowacyjne rozwiązanie w czyszczeniu ścian (elewacji), a następnie młodzież dowiedziała się w czasie prezentacji, czym firmy się zajmują. Obie firmy chcą pomóc uczniom zdobyć ciekawe umiejętności, które pozwolą w przyszłości być świetnymi fachowcami, mieć unikalne zawody. Ideą współpracy jest przygotowanie pracowników, którzy już po szkole będą konkurencyjni na rynku pracy.