Ogłoszenie


Dnia 24 kwietnia 2019r. o godz. 15.15 w sali nr 7 odbędzie się nadzwyczajna rada klasyfikacyjna, podczas której uczniowie klas maturalnych zostaną sklasyfikowani na podstawie uchwały rady pedagogicznej.

Komunikat Dyrektora

 

Informuję, że 15.04.2019r. odbyło się, zgodnie z harmonogramem organizacji roku szkolnego 2018/2019, posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Budowlanych im. Księcia Jerzego II Piasta w Brzegu, na którym nie podjęto uchwały klasyfikacyjnej dla uczniów klas programowo najwyższych.

W związku z tym następne posiedzenie Rady Pedagogicznej w przedmiotowej sprawie zostanie zwołane, gdy zostaną spełnione warunki formalno - prawne do podejmowania uchwał.

Egzaminy poprawkowe.