Drukuj

Z dumą informujemy, że nasi uczniowie uczący się w zawodzie Technik renowacji elementów architektury otrzymają możliwość kształcenia praktycznego w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu oraz w pracowniach konserwatorskich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie.

Szansa ta jest wynikiem porozumienia o współpracy, zawartego pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie, Muzeum Piastów Śląskich, Powiatem Brzeskim i Zespołem Szkół Budowlanych w Brzegu. Pomoc w zajęciach praktycznych, korzystanie z bazy naukowej nyskiej uczelni oraz wzmocnienie oferty praktyk szkolnych – to główne założenia podpisanego porozumienia.