Drukuj

Już niedługo nasi uczniowie, uczący się w zawodzie Technik renowacji elementów architektury otrzymają możliwość sprawdzenia swoich możliwości poprzez kształcenie praktyczne w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu oraz w pracowniach konserwatorskich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie.

W dniu 8 maja 2018 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie odbyło się  spotkanie przygotowawcze współpracy trójstronnej Państwowej Wyższej Szkoły w Nysie, Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu oraz Zespołu Szkół Budowlanych w Brzegu.

W spotkaniu uczestniczyli:

- dr inż. Przemysław Malinowski Rektor Państwowej Wyższej Szkoły w Nysie oraz mgr Anna Opałka kierownik Działu Kontaktów Zewnętrznych Państwowej Wyższej Szkoły w Nysie,

- mgr Dariusz Byczkowski   Dyrektor Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu oraz mgr Anna Techmańska z-ca Dyrektora Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu,

- mgr inż. Roman Zięba kierownik Szkolenia Praktycznego w Zespole Szkół Budowlanych w Brzegu.

Celem spotkania było wypracowanie zasad przyszłej współpracy na rzecz ochrony zabytków tym m.in. w zakresie :

-  popularyzacji wiedzy w zakresie konserwacji i renowacji zabytków poprzez różnego rodzaju przedsięwzięcia edukacyjne i kulturalne,

- wsparcia kształcenia uczniów Zespołu Szkół Budowlanych w Brzegu w zawodzie technik renowacji elementów architektury poprzez możliwość kształcenia praktycznego w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu oraz w pracowniach konserwatorskich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie

- zapoznania uczniów nowoczesnymi metodami renowatorskimi i konserwatorskimi.

Efektem ustaleń spotkania będzie podpisanie   porozumienia o współpracy w dniu 25 maja 2018 r.  na Zamku Piastów Śląskich w Brzegu.