Drukuj

Jest nam miło poinformować, że w dniu 05 kwietnia 2018 roku w murach naszej szkoły podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Budowlanych im. Księcia Jerzego II Piasta w Brzegu, reprezentowanym przez Panią Renatę Jabłońską - Denes, Dyrektora Szkoły, a Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu, reprezentowaną przez bryg. Dariusza Maciążka, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu.

Porozumienie określa zasady współpracy Szkoły z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu podczas wspólnej realizacji zadań na rzecz edukacji i propagowania działalności na rzecz bezpieczeństwa publicznego, profilaktyki oraz kształtowania postaw patriotycznych i społecznych w odniesieniu do młodzieży naszej szkoły.