Tradycyjnie początek maja w szkołach ponadgimnazjalnych kojarzy się z egzaminem maturalnym. W roku szkolnym 2018/2019 w ZSB przystąpiło do niego dwie klasy technikum: 4 TL technik logistyk i 4TBS technik budownictwa i technik pojazdów samochodowych. Egzaminy pisemne przebiegły z niewielkimi zakłóceniami - ze względu na fałszywe zgłoszenia uczniowie musieli być ewakuowani i rozpoczęli egzamin z opóźnieniem. Jednak udało się przeprowadzić zarówno część pisemną, jak i egzaminy ustne.

Wszystkim maturzystom życzymy jak najlepszych wyników i powodzenia na dalszej drodze edukacyjnej i zawodowej.

7.05.2019 r. w Nysie odbył się konkurs, w którym wzięli udział nasi uczniowie. Wielkie gratulacje należą się Damianowi Lisowi, który zajął pierwsze miejsce w kategorii wokalnej. Dziewczęta: Kamila Kadłubowska, Kamila Topolnicka, Kamila Tymoszenko oraz Amelia Drozd, które wzięły udział w konkurencji tanecznej, otrzymały podziękowania za udział w konkursie.
Uczestnikom życzymy kolejnych sukcesów i dalszego rozwijania swoich pasji.

W dniu 24.04.2019r. Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Brzegu zorganizował etap rejonowy XXVII Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy dla szkół ponadpodstawowych, które odbyły się w Parku nad Odrą w pięknej scenerii Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu.

Celem Mistrzostw było podniesienie poziomu wiedzy uczniów z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz przeciwdziałanie wypadkom poprzez upowszechnianie zasad bezpieczeństwa. Drużyna z naszej szkoły - Zespołu Szkół Budowlanych w Brzegu w składzie: Laura Wojciechowska, Natalia Pluta, Patryk Kukliński, Kacper Sarzyniak i Cyprian Stodoła zajęła II miejsce.

Gratulacje!

26 kwietnia 2019 odbyło się uroczyste pożegnanie klas maturalnych. Wręczono nagrody i dyplomy najlepszym absolwentom, wyróżniającym się w różnych dziedzinach.

Na szczególne wyróżnienie zasłużył absolwent z najwyższą średnią ocen - Piotr Domaradzki z klasy 4TBS, który odebrał gratulacje i nagrody od pani Moniki Jurek, reprezentującej Starostwo Powiatowe, dyrektora szkoły pani Renaty Jabłońskiej-Denes i wychowawczyni pani Anny Rymarczuk.

Gratulacje otrzymali również rodzice, którzy z dużym zaangażowaniem wspierali szkołę w ciągu ostatnich czterech lat oraz współuczestniczyli w sukcesie edukacyjnym swoich dzieci.

 

Wszyscy kończący szkołę otrzymali świadectwa oraz zostali pożegnani przez wychowawców i dyrekcję. Nie obyło się bez łez wzruszenia... Dlatego też, by przywrócić radosny nastrój, na zakończenie uroczystości wystąpił męski zespół taneczno-wokalny, wzbudzając aplauz zgromadzonych.

Absolwentom gratulujemy ukończenia szkoły z sukcesem. Trzymamy kciuki za maturzystów. Wszystkim życzymy powodzenia na nowej drodze i realizacji marzeń.

Drodzy Uczniowie i Szanowni Rodzice,
w związku z decyzją nauczycieli ZSB o zawieszeniu akcji strajkowej informuję, że od 24 kwietnia 2019r. (środa) nauczyciele przystępują do pracy, a uczniowie uczestniczą w zajęciach dydaktycznych.


Dyrektor szkoły


UWAGA!!!


Nauczyciele ZSB, którzy w akcji strajkowej uczestniczą od 8 kwietnia 2019r. podjęli decyzję, że 24 kwietnia 2019r. wezmą udział w nadzwyczajnej radzie klasyfikacyjnej, podczas której uczniowie klas maturalnych zostaną sklasyfikowani.

Szanowni Rodzice,
Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych im. Księcia Jerzego II Piasta w Brzegu zawiadamia, że od dnia 8 kwietnia 2019 r. rozpocznie się akcja strajkowa nauczycieli aż do odwołania. O wszelkich zmianach niezwłocznie będę Państwa informować poprzez stronę internetową szkoły.


Dyrektor Renata Jabłońska - Denes