14 października obchodziliśmy Dzień Edukajci Narodowej. W czasie uroczystego apelu głos zabrała pani dyrektor Renata Jabłońska-Denes. Przywitała zgromadzonych oraz życzyła wszystkim udanego roku szkolnego. Również uczniowie złożyli życzenia na ręce pani Dyrektor, wręczając piękny bukiet kwiatów. Uczniowie, po tradycyjnym ślubowaniu klas pierwszych, przedstawili krótki program artystyczny.

W drugiej części obchodów DEN zostały wręczone Nagrody Dyrektora Szkoły nauczycielom i pracownikom administracji. Wśród nagrodzonych w tym roku jest także pani Agnieszka Łukaszów, która otrzymała Nagrodę Starosty Powiatu Brzeskiego.

Dzisiaj także pożegnano odchodzącą na emerturę nauczycielkę języka niemieckiego panią Bożenę Bastę.

10.10.2019 młodzież technikum z klas I TLSG i III TL wzięła udział w XI Ogólnopolskim Festiwalu Ekoenergetyki w Opolu.

Poza udziałem w panelu dyskusyjnym, w którym mieliśmy możliwość przysłuchać się wypowiedziem naukowców z polskich uczelni wyższych, zwiedziliśmy pracownie w Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu. Szczególnie bogato była wyposażona pracownia odnawialnych źródeł energii. Zobaczyliśmy także pracownię układów hydraulicznych, instalacji sanitarnych. Uczniowie spróbowali swoich sił na symulatorach jazdy. Lecz najbardziej spodobała się pracownia samochodowa wyposażona w najazdy, podnośniki, stację diagnostyczną do wykonywania przeglądów technicznych. Zaprezentowano tam nową hybrydową Toyotę Corollę i omówiono ciekawe rozwiązania technologiczne.

W CKP zaproszono nas także na krótkie wykłady poświęcone zagrożeniom środowiska naturalnego oraz rozwiązaniom technologicznm, które mają to środowisko chronić.

25 września uczniowie naszej szkoły kolejny raz wzięli udział w cyklicznej imprezie popularno-naukowej Nyskim Festiwalu Nauki. Festiwal organizowany jest przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nysie. W tym roku odbywał się po raz 15. pod hasłem: Nauka w służbie społeczeństwa.

Nasza grupa składała się z uczniów z klas: technik renowacji elementów architektury, technik pojazdów samochodowych, technik logistyk i technik budownictwa. Mieliśmy okazję zwiedzić uczelnię oraz wziąć udział w pokazach i warsztatach, które w przystępny i atrakcyjny sposób wprowadziły uczniów w tematykę naukowych rozwiązań.

Nas interesowały prezentacje Instytutu Nauk Technicznych - kierunku architektura. Wyjazd organizowany był głównie z myślą o renowatorach przez nauczyciela przedmiotów zawodowych p. Tomasza Starzyńskiego. Uczniowie wizięli udział w dwóch warsztatach: użycie lasera w konserwacji zabytków oraz niezniszczalne budowle - trzęsienie ziemi. Pierwszy z nich pozwolił sprawdzić działanie nowoczesnych urządzeń, drugi wymagał zademonstrowania wyobraźni, umiejętności projektowania i konstruowania prostych budowli z dostępnych materiałów. Zadaniem było stowrzenie odpornych na wstrząsy budowli.

W czasie pomiędzy warsztatami mogliśmy obserwoawać pokazy: Nysa z pokładu drona oraz gaszenie pożaru, w którym uczniowie wzięli aktywny udział.

Celem festiwalu jest promocja nauki i zachęcanie młodzieży do pogłębiania zainteresowań. Dzisiejsza "zabawa" z nauką była z pewnością taką właśnie niestresującą formą zdobwania nowej wiedzy i umiejętności.

Nasi uczniowie zajęli II miejsce w zawodach Rekreacja 3-2-1 start organizowanym przez Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM na brzeskiej Marinie. Gratulujemy zaangażowania i świetnego wyniku!