Dnia 28 listopada 2018 r. uczniowie klas pierwszych technikum logistycznego - logistyki wojskowej odwiedzili Akademię Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Uczestniczyli w zajęciach i wykładach z zakresu wojskowości, w ramach obchodzonego corocznie Dnia Podchorążego. Ponadto uczestniczyli w pokazie musztry wojskowej z użyciem drona.

W dniu 28 listopada uczniowie technikum budowlanego z klasy III i IV uczestniczyli w szkoleniu technologicznym "Podstawy nowoczesnej techniki deskowań PERI". Odbyło się ono w Kątach Wrocławskich. Prowadzący w ciekawy i przystępny sposób opowiedział o początkach powstawania i rozwoju firmy. Przedstawił techniki deskowań ściennych i stropowych. Następnie uczniowie zobaczyli zestawione systemy rusztowań i deskowań na hali szkoleniowej. Technolog objaśniał ich montaż, zastosowanie, sposób produkcji. Dokładność i szybkość wykonywania prac przy użyciu deskowań PERI jest gwarancją sukcesu. Przed drugą częścią szkoleniową uczniowie poczęstowani zostali obiadem. Na zakończenie młodzież uczestniczyła w bardzo interesującym wykładzie dotyczącym deskowań i rusztowań podporowych w budownictwie mostowym. Potwierdzeniem uczestnictwa w szkoleniu było wręczenie certyfikatów.

W dniu 27.11.018 r. w sali nr 7 w ZSB Brzeg odbyło się podsumowanie praktyk zagranicznych w ramach projektu Erasmus Plus: Staż zagraniczny – szansa na sukces zawodowy III dla klasy IV TL oraz klasy IV TBS. Uczniowie przedstawili prezentacje z pobytu we Włoszech i Hiszpanii, gdzie odbywali staż w maju b.r.
Opowiedzieli o przebiegu praktyk, podczas których zdobyli nowe umiejętności, nowe doświadczenia, zwiedzili kraj docelowy, poznali jego kulturę, zabytki i zwyczaje. W swoich prezentacjach pozytywnie ocenili wyjazd, organizację i atmosferę na miejscu.
Zaproszeni goście: naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu przy Starostwie Powiatowym w Brzegu Mariusz Bochenek, koordynator projektu Anna Paprocka-Pańko oraz dyrektor szkoły Renata Jabłońska - Denes uczestniczący w spotkaniu również wysoko ocenili przebieg praktyk.
Uczniowie otrzymali Europasy tj. świadectwo pozytywnego ukończenia stażu zagranicznego w kraju należącego do Unii Europejskiej.

 

Nasza szkoła reprezentowana przez uczniów klasy III TBS technikum samochodowego w składzie: Janek Drożdżak, Aleks  Jasiński, Patryk Kłoda i Norbert Muszyński pod opieką Piotr Derenia uczestniczyła w pierwszym szkoleniu dla uczniów Lean Managera w ramach projektu Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy, które odbyło się 26 listopada 2016 w Centrum Biznesu Fundacji Rozwoju Śląska w Opolu. W ramach szkolenia uczniowie uczestniczyli w wykładzie a następnie w warsztatach symulujących organizację procesu produkcji w systemie taśmowym. Następne spotkanie odbędzie się 5 grudnia, na które już zostaliśmy zaproszeni.

 

 

Dnia 26.11.2018r. Młodzieżowe Centrum Kariery zorganizowało spotkanie dla młodzieży z Grupy Wychowawczej z Brzegu w Lokalnym Punkcie Informacji Funduszy Europejskich, które poświęcone było tematyce z przedsiębiorczości. Temat spotkania „Przedsiębiorczość” cieszył się zainteresowaniem. Młodzież zastanawiała się nad cechami i umiejętnościami, którymi powinien charakteryzować się przyszły przedsiębiorca, jak również nad cechami które utrudniają działania przedsiębiorcze. Tegoroczni absolwenci mieli również możliwość sprawdzenia czy sami posiadają cechy przedsiębiorcze przy pomocy autotestu. Prowadzący spotkanie zwrócili uwagę na fakt, że nie tylko posiadane cech osobowości wpływają na powodzenie w prowadzeniu własnej firmy. Przyszły przedsiębiorca powinien również znać bardzo dobrze swoją branżę, towar (usługę), konkurencję oraz wiedzieć do kogo jego produkt jest skierowany. Powinien posiadać wiedzę z zakresu organizacji i zarządzania firmą.
Konsultanci z Lokalnego Punktu Informacyjnego przedstawili praktyczne możliwości ubiegania się o dofinansowanie na otworzenie własnej działalności gospodarczej w ramach funduszy unijnych ( m.in.: POKL, RPO, PROW), co było dobrym uzupełnieniem przeprowadzonych zajęć z przedsiębiorczości. Młodzież dowiedziała się również o możliwościach podnoszenia kwalifikacji przy pomocy kursów finansowanych ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Było to pierwsze spotkanie w ramach programu - „Wdrażanie działań Utrzymania Rezultatów Projektu”. Kolejne przed nami, min. warsztaty kulinarne, warsztaty kuchni molekularnej, wycieczka zawodoznawcza dla mechaników samochodowych oraz warsztaty fryzjerskie.

 

Na uroczystości z okazji 60 lecie honorowego krwiodawstwa pani Bogusława Kopczyńska została uhonorowana medalem za wieloletnią  działalność na rzecz Honorowego Krwiodawstwa PCK. Przekazano także gorące podziękowania dla absolwentów i uczniów naszej szkoły, którzy oddają krew i zgłaszają się na dawców szpiku kostnego.