7 marca 2019r. grupa 4 uczniów  klasy 3TBS w składzie: Jan Drożdżak, Patryk Kłoda, Aleks Jasiński i Norbert Muszczyński pod opieką nauczyciela Piotra Derenia uczestniczyła w warsztatach szkoleniowych Lean Menager w fabryce quadów Polaris Polska w Opolu. Zadaniem uczniów była obserwacja a następnie optymalizacja stacji montażu quada Ranger Generał zgodnie z zasadami SMED i 5S oraz eliminacja 7 źródeł strat.  Przedmiotem obserwacji były: materiały, maszyny, narzędzia oraz metody pracy a podmiot człowiek. Szczególną uwagę należało zwrócić na kryteria takie jak: przestrzeganie zasad bhp, ergonomię pracy, eliminację zbędnego ruchu pracownika (czyli bieżącą dostępność części pod ręką) oraz sprawny przepływ części, pojemników lub wózków z podzespołami z  magazynu. Ograniczeniami były: czas i przestrzeń. W wyniku obserwacji uczniowie zaproponowali zmiany w organizacji stanowiska oraz zasady zarządzania i optymalizacji procesów produkcji. W związku z tym na kolejnym wyjeździe, uczniowie zaprezentują rezultaty swojej pracy w formie projektu przed komisją firmy Polaris.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu uprzejmie informuje, że Główny Inspektorat Sanitarny zamierza przeprowadzić w pierwszej połowie 2019 roku III edycję konkursu „Szkoła wolna od używek”. Głównym celem konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Zachęcamy do udziału.

Szczegóły:http://pssebrzeg.pol.pl/szkola-wolna-od-uzywek/

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie: http://www.szkolawolnaoduzywek.pl/o_konkursie-27

Dnia 5 marca 2019 r. w Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu odbyły się eliminacje do XX Opolskiej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Głównym celem Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” jest kreowanie pozytywnych, prospołecznych zachowań dzieci i młodzieży, jak również upowszechnianie idei młodzieżowego wolontariatu. Konkurs promuje młodzież, która bezinteresownie działa na rzecz innych; nie pozostaje bierna i obojętna na potrzeby słabszych i uboższych, a dzięki swojej postawie, zaangażowaniu i działalności może być wzorem dla rówieśników.
Komisja konkursowa po wnikliwej analizie zgłoszeń i wysłuchaniu uczestników konkursu jury wyłoniło wyróżnionych i laureatów. Wśród wyróżnionych grupy wolontariackich znalazło się Szkolne Koło Caritas z Zespołu Szkół Budowlanych im. Księcia Jerzego II Piasta w Brzegu.
Gratulacje!

1 marca 2019 w Opolu odbył się pierwszy z szesnastu zaplanowanych Regionalnych Kongresów Zawodowych. Ideą kongresów jest efektywne informowanie o zmianach w szkolnictwie branżowym i technicznym. Do Opola przyjechała minister edukacji narodowej Anna Zalewska, która zwróciła uwagę, iż odbudowa szkolnictwa zawodowego jest absolutną koniecznością. Aż 48 procent przedsiębiorców twierdzi, że ma problem z pozyskaniem pracowników. Szkoła branżowa to dobry wybór.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. parlamentarzyści, opolscy przedsiębiorcy, dyrektorzy i nauczyciele oraz uczniowie, którzy kształcą się na kierunkach technicznych. W czasie kongresu można było podziwiać kilkanaście stoisk promocyjnych szkół. Jendną z zaproszonych szkół była nasza szkoła - Zespół Szkół Budowlanych. Z dumą zaprezentowaliśmy naszą ofertę, nauczyciele wzięli udział w panelach dyskusyjnych, gdzie omawiano zmiany w szkolnictwie branżowym, które wyjdą w życie już we wrześniu 2019.

Nasza szkoła po raz kolejny wzięła udział w ogólnopolskiej inicjatywie „Dzień Bezpiecznego Internetu”. W przedsięwzięciu uczestniczyły klasy pierwsze technikum i klas branżowych. Uczniowie zostali zapoznani z zasadami bezpiecznego korzystania z internetu a zwłaszcza portali społecznych, zjawiskiem cyberprzemocy, ochroną danych osobowych i przestrzeganiem prawa autorskiego. Uczestnicząc w ciekawej prelekcji prowadzonej przez Pana Dariusza Nowackiego, mieli możliwość obejrzeć film i prezentację oraz uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Najbardziej aktywni otrzymali materiały promocyjne a cała społeczność uczniowska mogła zapoznać się z tematyką bezpiecznego korzystania z internetu, z plakatów w szkole oraz materiałów edukacyjnych.

Biblioteka szkolna zaprasza do korzystania z naszej oferty. Mamy dużo ciekawych nowości książkowych, które zaspokoją gust nawet najbardziej wybrednych czytelników. Warto odwiedzić bibliotekę i znaleźć coś dla siebie!