Wybierając się w podróż nieznaną drogą, posługujemy się często nawigacją lub mapą, by nie zabłądzić i wybrać najbardziej optymalną trasę. A czy dzieje się podobnie na naszej drodze zawodowej? Czy jest ona dobrze oznakowana, czy są na niej kierunkowskazy? Bywa różnie. Dlatego dobre przygotowanie do wejścia na rynek pracy bardzo pomaga młodzieży szybko odnaleźć właściwą ścieżkę kariery.

W Zespole Szkół Budowlanych klasy technikum mają od kilku lat okazję brać udział w projektach wspierających ich rozwój zawodowy. Nowa edycja projektu Opolskie Szkolnictwo Zawodowe dla Rynku Pracy to doskonały sposób wprowadzenia młodzieży w zagadnienia związane z pracą. Uczniowie odbywają 150-godzinne staże zawodowe w nowoczesnych firmach branży logistycznej i samochodowej, w których wdrażane są nowe technologie. Zdobywają także kwalifikacje na kursach obsługi wózków jezdniowych i koparko-ładowarek. Poza tym poszerzają swoją wiedzę z zakresu Lean Magamentu, pracując nad innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi, organizacyjnymi dla opolskich firm, uczestnicząc w wydarzeniach propagujących ciekawe rozwiązania techniczne np. Forum Ekoenergetyki w Opolu czy Festiwal Nauki w Nysie.

Październik 2019 był w naszej szkole miesiącem, który poświęciliśmy na działania związane z planowaniu kariery i poznawaniem rynku pracy. Powiązaliśmy je z Ogólnopolskim Tygodniem Kariery, który w tym roku przebiegał pod hasłem Pasja, profesja, powołanie. Podstawą dobrych wyborów zawodowych są: samopoznanie, wiedza na temat swoich mocnych stron i słabości oraz predyspozycji i zainteresowań. Aby ułatwić młodym ludziom to zadanie, grupa uczniów spotkała się z profesjonalnym job coachem. Pan Andrzej Skiba jest osobą nieprawdopodobnie przekonującą i motywującą. Potrafił zainteresować i zachęcić do działania, podjęcia pierwszych kroków. Warsztat planowania kariery w Szkolnym Punkcie Informacji i Kariery (SzPIK) młodzież oceniła bardzo wysoko.

Podobne spotkanie odbyło się także w Opolu w Urzędzie Marszałkowskim, gdzie młodzież opolskich szkół zawodowych spotkała się z Sebastianem Świderskim, prezesem ZAKSY, marszałkiem Andrzejem Bułą oraz przedstawicielami opolskich firm, którzy zachęcali do podejmowania wyzwań zawodowych, rozwoju umiejętności.
Najlepiej naukę łączyć z przyjemnością – wtedy jej efekty są podobno najtrwalsze. Dlatego dwie grupy uczniów wzięły udział w wyjazdach studyjnych do Poznania. Tam mieli możliwość zapoznania się z działalnością nowoczesnych przedsiębiorstw: centrum logistycznego Amazon, firm motoryzacyjnych: VW Crafter, Skoda Auto Lab, które wykorzystują w swej pracy najnowsze osiągnięcia i rozwiązania technologiczne.

Wisienką na trocie było zwiedzanie miasta i pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Sheraton, gdzie był czas na relaks na wysokim poziomie. Trochę luksusu może zainspirować do pomyślenia o ciekawej i dobrze płatnej karierze.

Pasja, powołanie czy profesjonalizm – każdy samodzielnie będzie planował i zarządzał swoją karierą. Im większa wiedza o rynku pracy i swoich możliwościach, tym sukces stanie się bliższy i łatwiejszy do osiągnięcia. Taki właśnie jest cel działań doradztwa zawodowego w szkole zawodwej.

W środę 13 listopada uczniowie klas: III TLS, IITLS, I RSP w zawodzie technik pojazdów samochodowych i klasy 2BB w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym doboru olejów prowadzonego w ramach programu Młode Kadry firmy Intercars wspólnie z firmą Castrol. Szkolenie prowadził przedstawiciel firmy Castrol. Podczas szkolenia wiele uwagi poświecono zastosowaniu i właściwościom oraz parametrom olejów silnikowych i przekładniowych. Uczniowie mieli możliwość zaznajomić się próbkami różnych olejów i porównać je. W szkoleniu przedstawiono jak zmiany norm ekologicznych EURO wpłynęły na jakość olejów. W podsumowaniu uczniowie brali udział w konkursie z nagrodami. Konkurs dotyczył zagadnień omawianych podczas szkolenia. Nagrodami w konkursie były : Olej Castrol, smary firmy Castrol, oraz gadżety ukazujące zachowanie się olejów wyższej klasy w postaci cieczy nieniutonowskiej. Uczniowie otrzymali długopisy i notatniki. Program szkolenia objęty jest podstawą programową w klasach o profilu samochodowym. Szkolenie było bardzo rzeczowe i bardzo podobało się uczniom.


Opracowali: Marek Sławski i Roman Zięba

 

W ramach projektu Nie zmarnuj swojego życia, RYMCERZE - czyli Łukasz Bęś (Bęsiu) i Jonatan Blank (DJ Yonas) spotkają się 22 listopada w z młodzieżą Zespołu Szkół Budowalnych w Brzegu. Celem spotkania będzie profilaktyka uzależnień, uświadamianie zagrożeń związanych z używkami, zmiana negatywnych postaw u młodzieży, zachęcanie do rozwijania zainteresowań.

Ambasadorami projektu Nie zmarnuj swojego życia są znani aktorzy i sportowcy, m.in. Maciej Musiał, Marcin Kwaśny, Dominika Figurska, Jerzy Dudek, Tomasz Adamek. Program ten został objęty honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka oraz Ministerstwa Sprawiedliwości.

RYMCERZE mają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spotkań, dzieleniu się świadectwem swojego życia oraz graniu koncertów w kraju i za granicą. Doświadczeni przez los młodzi ludzie dzielą się swoimi przeżyciami swojej walki z nałogami i szukania miejsca w życiu. A wszystko językiem młodzieży – bez zadęcia i patosu, tylko prosto z serca.

Dziękujemy za wsparcie i współorganizację firmie WIPAK.

 

8 listopada 2019 roku o symbolicznej godzinie 11:11 uczniowie ZSB wspólnie odśpiewali 4 zwrotki hymnu narodowego. Jak wiele innych szkół, wzięliśmy udział w pięknej akcji Szkoła do Hymnu. Po raz pierwszy odśpiewaliśmy hymn o tej godzinie w 2018 roku zokazji 100. rocznicy Niepodległej. 

 

 

Kolejny sukces Damiana Lisa, ucznia ZSB w Brzegu. Tym razem podczas konkursu Pieśni Patriotycznej zajął II miejsce oraz otrzymał tytuł Osobowości Sceny.

Po raz 17 w Opolu odbył się Konkurs Pieśni Patriotycznej. W rywalizacji udział wzięli reprezentanci szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całej Opolszczyzny, wyłonieni w szkolnych finałach. Celem tego konkursu była popularyzacja różnorodnych pieśni patriotycznych, wyłonienie szczególnie uzdolnionych wokalistów, zespołów muzycznych oraz wybitnych interpretacji muzycznych, a także celebracja rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W zmagania wzięły udział szkoły z całego województwa opolskiego, a występy oceniało profesjonalne jury. XVII Wojewódzki Konkurs Pieśni Patriotycznej organizowany jest przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 29 w Opolu oraz Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Opolskiego.

Gratulujemy Damianowi i życzymy dalszych sukcesów.

 

Julia Krakowiak, uczennica IV klasy technikum Zespołu Szkół Budowlanych w Brzegu otrzymała Stypendium Rady Ministrów. Uroczyste przekazanie nagrody przez mgr Renatę Jabłońską-Denes, dyrektora szkoły odbyło się 8 listopada 2019 r.

Stypendium otrzymuje uczeń, który uzyskał promocję do następnej klasy z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą średnią w szkole lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy, wyniki co najmniej dobre.

Stypendium Juli Krakowiak jest dowodem na to, że warto się uczyć. Gratulujemy wspaniałego osiągnięcia i życzymy dalszych sukcesów.