Zespół Szkół Budowlanych im. Księcia Jerzego II w Brzegu, co roku organizuje spotkanie wigilijne dla uczniów. Pracując od wielu lat z młodzieżą, która pochodzi z różnych rodzin, wiemy jak bardzo ważne jest bycie razem w atmosferze przyjaźni i bezpieczeństwa. Czasami jest to dla wielu jedyne prawdziwe spotkanie z osobami życzliwymi. Oczywiście wigilia poza domem nigdy nie będzie domową wigilią. Ale też nie musi nią być. Nikt nie wymaga, by na uczniowskie przedświąteczne spotkania przynosić ościstego karpia w galarecie. Chodzi raczej o to, by zachowując tradycję wspólnych spotkań, życzeń, może też kolęd, nie popaść w plastikową formę pseudoświętowania: byle szybko, byle jak, byle nie chodziło o coś głębszego.

Owszem, tu chodzi o głębię. I naprawdę niewielkimi środkami, ale godnie można i trzeba do niej dążyć. Dlatego co roku nauczyciele - Agata Stąber i Marta Rabenda wraz z Samorządem Uczniowskim od października przygotowują prawdziwe spotkanie wigilijne dla uczniów szkoły. W tym roku również jesteśmy w trakcie przygotowania tego niezwykle ważnego dla nas wydarzenia. Pozyskanie środków na ten cel toczy się różnymi drogami, są to anonimowi darczyńcy, firmy lokalne oraz kiermasz świąteczny.

Kiermasz ma swoją tradycję, organizowany jest w naszej szkole od wielu lat. Podczas tego wydarzenia sprzedajemy własne wypieki świąteczne – przygotowane przez uczniów, stroiki świąteczne przygotowane przez dwie nauczycieli, które są prawdziwymi działami sztuki.

Dlatego dziękujemy Agacie Stąber i Marcie Rabendzie za coroczny kiermasz, który przybliża nas do głębszego przeżywania świątecznych dni, a jednocześnie uczy nas wszystkich tego, że wato pomagać, że warto wydać te kilka złotych na przepiękną uroczystość, która odbędzie się 19 grudnia.

Dziękujemy wszystkim, za podzielenie się swoją dobrocią i zrozumieniem, aby „wigilia” była Wigilią…

Podsumowanie praktyk zagranicznych w ramach projektu Erasmus Plus:” Staż zagraniczny - szansą za sukces zawodowy” klas III odbyło się 12 grudnia 2019 r.

Czy dzięki praktykom osiągną sukces, czy ich droga zawodowa będzie łatwiejsza, jakie wyciągnęli lekcje z pobytu we Włoszech i Hiszpanii, prezentowali przed dyrekcjom i nauczycielami oraz kolegami i koleżankami.

Dwie grupy uczniów naszej szkoły uczestniczyło w praktykach zagranicznych – w Saragossie od 11 maja do 8 czerwca 2019 r. oraz w Forli (Włochy) od 12 maja do 9 czerwca.

Niewątpliwie wyjazdy były bardzo udane, zdobyte nowe umiejętności, doświadczenia, a przy tym zwiedzanie przepięknych zakątków świata zostaną w pamięci na długie lata. Wyjazdy na Erasmusa uczą także odpowiedzialności i organizacji, tysiące kilometrów od domu, obcy język, inne zwyczaje, pobudziło naszą młodzież do odkrywania w sobie duszy podróżnika.

Jak sami przyznają – pomimo wielu różnych, czasem trudnych sytuacji, wszyscy świetnie sobie poradziliśmy, dotrwaliśmy do końca praktyk i ostatecznie zaliczyliśmy praktyki bardzo pozytywnie – mówią uczniowie, dziękując przy tym wszystkim organizatorom wyjazdu oraz opiekunom.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie kompetencji zawodowych uczniów, poprzez zdobycie praktyki i doświadczenia w oparciu o europejskie standardy, w zdobyciu wiedzy, umiejętności i kompetencji mających na celu rozwój osobisty i zwiększenie szans na przyszłe zatrudnienie. Projekt jest realizowany zgodnie z ideą ECVET (Europejskiego Systemu Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym), który ma służyć zwiększeniu przejrzystości i porównywalności kwalifikacji.

m.w.

Uroczystość otwarcia czterech pracowni zawodowych w Zespole Szkół Budowlanych odbyła się 5 grudnia. Nowoczesne miejsca pracy uczniów to: pracownia technologii pojazdów samochodowych, pracownia gospodarki materiałowej dla zawodu technik logistyk, pracownia organizowania i prowadzenia sprzedaży dla zawodu sprzedawcy oraz pracownia komputerowa. Pracownie powstały w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, realizowanych przez Powiat Brzeski, Samorząd Województwa Opolskiego.
Ten dzień, jest bardzo ważny dla całej społeczności szkolnej, grona pedagogicznego – mówiła dyrektor Renata Jabłońska – Denes. W swoim powitaniu podkreślała jak bardzo istotne jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów. Dla nas to szansa na rozwój – dodała.
- Nowoczesne pracownie wprowadzają młodzież w potrzeby XXI wieku. Możemy przygotować młodych ludzi do wejścia na rynek pracy, który nie będzie ich przerażał. Będzie dla nich naturalny, bo pójdą do pracy i będą pracować w takich samych warunkach – zapewnia dyrektor.
W uroczystym otwarciu pracowni wzięli udział: Jacek Monkiewicz- Starosta Powiatu Brzeskiego, Monika Jurek, dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Jerzy Wrębiak - Burmistrz Brzegu, Lesław Tomczak – dyrektor Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, Ewa Smolińska - Wicestarosta Powiatu Brzeskiego, Anetta Zych-Rzepecka - Naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Brzegu, Marian Zdanowicz- prodziekan Wydziału Nauk Technicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, Bartłomiej Piechaczek – kierownik projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, Marta Polanowska kierownik pracowni kształcenia zawodowego i doradztwa zawodowego Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, Tomasz Świtajło – Podstarszy Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości Związku Pracodawców w Brzegu, Joanna Pelc dyrektor ds. handlowych filii Inter Cars S.A w Opolu, Paweł Warchał- Komenda Powiatowa Policji w Brzegu, Magdalena Bielecka - Komenda Powiatowa Policji w Brzegu, Agata Straub - wychowawca Hufca Pracy w Brzegu, Jerzy Awdijczuk – właściciel firmy JUREX, Jarosław Kucharski właściciel firmy PROJEKT-ARKADY.PL, Olga Bielecka – przewodnicząca Rady Rodziców w Zespole Szkół Budowlanych w Brzegu, Barbara Dąbek- v-ce przewodnicząca Rady Rodziców w Zespole Szkół Budowlanych w Brzegu, Piotr Dąbek – przedstawiciel rodziców, Renata Stec, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Brzegu, Alina Chęcińska, przewodnicząca NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Brzegu, reprezentacja generała brygady Dariusza Skorupki, rektora, komendanta Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz przedstawiciel firmy Inter Cars S.A. w Opolu.
Licznie zgromadzeni goście wraz z uczniami oraz gronem pedagogicznym symbolicznie otworzyli pracownie, które znajdują się przy ul. Kamiennej 1 oraz Kamiennej 3.
Na uroczystości wystąpił dla wszystkich Damian Lis, uczeń klasy III szkoły branżowej, nasza duma i powód do radości, który zaśpiewał piosenkę autorstwa Jacka Kaczmarskiego i Przemysława Gintrowskiego pt: „Kantyczka z lotu ptaka”. Damian zajął II miejsce w kategorii soliści, w XVII Wojewódzkim Konkursie Pieśni Patriotycznej w Opolu i został osobowością sceniczną tego konkursu.
Utworzenie nowych pracowni pozwala na prowadzenie procesu dydaktycznego w nowoczesny sposób, co zwiększa kompetencje zawodowe absolwentów Zespołu Szkół Budowlanych. Dzięki temu znaczenie wzrośnie atrakcyjność zajęć realizowanych w szkole.
Całość prac pochłonęła ponad 520 tysięcy złotych. Dofinansowanie przekazane przez marszałka województwa opolskiego wyniosło 445 tysięcy złotych, a powiat brzeski dołożył 78 500 złotych. Wyposażenie pracowni komputerowej w sprzęt komputerowy kosztowało prawie 51 tysięcy złotych.

Informacje w mediach:

Urząd Miasta

Starostwo Powiatowe

Panorama Powiatu

Samorząd Województwa Oplskiego

Radio Opole

TVP 3 

Kolejne spotkania z asp. Magdaleną Bielecką, z Komendy Powiatowej Policji w Brzegu odbyły się 3 i 4 grudnia w naszej szkole.

Uczniowie klas I, jak również starsze roczniki dowiedziały się kim jest osoba nazywana nieletnim i czy nieletni oznacza to samo co małoletni. Asp. Bielecka omówiła również pojęcie demoralizacji i jakie są jej przejawy, a także co to takiego czyn zabroniony i jakie konsekwencje grożą nieletnim za jego popełnienie. Uczniowie dowiedzieli się jakie środki wychowawcze i poprawcze może zastosować Sąd Rodzinny i nieletnich.

Policjantka ostrzegała również, że nieodpowiedzialne i bezmyślne zachowanie, często tylko po to, by zaimponować rówieśnikom, może wpłynąć na ich dorosłe życie.

Naukowo i bardzo edukacyjne spędzili dzień uczniowie klasy 2 TLR (logistycy), którzy 4 grudnia odwiedzili Wyższą Szkołę Bankową w Opolu.

Podczas spotkania nasza młodzież uczestniczyła w prezentacji programu ELSE (program typu WMS), projektowanie pracy magazyniera w 3D. Na koniec wszyscy wzięli udział w spotkaniu na strzelnicy multimedialnej.

Spotkania w Wyższej Szkole Bankowej należą zawsze do bardzo udanych i interesujących. Czekamy na kolejne i dziękujemy za dziś.