12 października w ZSB odbyły się uroczystości związane z obchodami 100-lecia Niepodległej Polski oraz Dnia Edukacji Narodowej. Dzień był pełen wydarzeń.

W auli szkoły w obecności władz miejskich i oświatowych, dyrektorów, nauczycieli brzeskich szkół oraz gości specjalnych miał miejsce uroczysty apel, którego motto brzmiało: Wolność kocham i rozumiem. Podczas apelu głos zabrali zaproszeni goście zaś młodzież ZSB w towarzystwie uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Świętego Tomasza z Akwinu zaprezentowała piękny program artystyczny. Uczniowie byli przygotowani przez panie: Barbarę Oparowską-Andruchowicz oraz Iwonę Stronę-Muszczyńską i Martę Rabendę.

Następnie, przed budynkiem szkoły miała miejsce dalsza część obchodów stulecia Niepodległej. Z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Leśnego w ramach akcji Sadzimy drzewa dla uczczenia 100-lecia Niepodległej Polski posadzono przy Zespole Szkół Budowlanych sadzonki cisa pospolitego oraz dokonano odsłonięcia pamiątkowej tablicy, umieszczonej na murach szkoły, ufundowanej przez Starostwo Powiatowe. Sadzenie cisów przeprowadziło Biuro Urządzania Lasu z Brzegu. Dyrektor Janusz Bańkowski powiedział: 

Pretekstem do wyboru miejsca nasadzeń - Zespołu Szkół Budowlanych - była konieczność przeprowadzenia renowacji zadrzewień występujących na terenie szkoły. Przeprowadziliśmy społecznie inwentaryzację tych zadrzewień, wskazując, niestety, na konieczność wycinki niektórych egzemplarzy drzew, wynikającą z bezpieczeństwa uczniów. Ale dla leśnika naturalną konsekwencją wycinki jest sadzenie nowych drzew - zaznaczał dyrektor Oddziału.

Dlatego wzdłuż ogrodzenia szkoły znalazło się miejsce na kilkadziesiąt sadzonek cisa pospolitego, który – jak podkreślał dyrektor Janusz Bańkowski – jest w literaturze utożsamiany z siłą woli, rozwagą, cierpliwością. Jest przy tym w Polsce gatunkiem chronionym, a najstarszy jego okaz w naszym kraju liczy sobie około 1300 lat (szkocki rekordzista ma nawet 3000 lat!). (http://www.buligl.pl/web/brzeg/6)

Obchodom 100-lecia Niepodległości Polski towarzyszyła tematyczna wystawa prezentowana w holu szkoły. Wystawa pt: Niepodległa została zorganizowana z eksponatów, na które składały się pamiątki rodzinne uczniów oraz zdjęcia i informacje dotyczącej ostatnich 100 lat historii Polski. Ekspozycję przygotowali Krystyna Głowacka i Tomasz Starzyński.

11.10.2018 młodzież technikum z klas I TLS, II TLS i III TBS brała udział w X Ogólnopolskim Festiwalu Ekoenergetyki w Opolu. Zwiedziliśmy pracownie w Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu. Szczególnie bogato były wyposażone pracownie odnawialnych źródeł energii. Zobaczyliśmy także pracownię układów hydraulicznych, instalacji sanitarnych, najnowocześniejszą, dopiero co oddaną, pracownię instalacji elektrycznych „Inteligentny dom”. Lecz najbardziej spodobała się pracownia samochodowa wyposażona w trzy nowe auta Peugeot, najazdy, podnośniki, stację diagnostyczną do wykonywania przeglądów technicznych. Obecnie CKP posiada 38 tematycznych pracowni do nauki w kilku zawodach.  Następnie uczniowie pojechali na Politechnikę Opolską , gdzie mogli się posilić , obejrzeć wystawę pojazdów zabytkowych oraz uczestniczyć w panelu dyskusyjnym „Polska droga do ekomotoryzacji – szanse i zagrożenia”.

 

 Nowa pracownia, w której nasi logistycy będą zdobywali kompetencje zawodowe. Na pewno przyjemniej pracuje się przy nowych komputerach.

Jak co roku w naszej szkole będzie zbierana makulatura. Zebrane pieniądze będą przeznaczone na brzeskie schronisko dla zwierząt. Pomóżmy zwierzakom przetrwać zimę. Makulaturę proszę przynosić do gab. 29 do 16 listopada 2018r. 

Samorządy Uczniowskie: ZSB i OHP będą zbierać na rzecz brzeskiego schroniska dla zwierząt "Przytul Psisko" takie rzeczy jak: kołdry (bez pierza), ręczniki, koce, prześcieradła, pościel.

Dnia 4 października w ZSB w Brzegu odbył się l etap Olimpiady Logistycznej. Udział w nim wzięli chętni uczniowie z klas logistycznych. Życzymy wszystkim powodzenia i zakwalifikowania się do kolejnego etapu konkursu.