Uroczystość otwarcia czterech pracowni zawodowych w Zespole Szkół Budowlanych odbyła się 5 grudnia. Nowoczesne miejsca pracy uczniów to: pracownia technologii pojazdów samochodowych, pracownia gospodarki materiałowej dla zawodu technik logistyk, pracownia organizowania i prowadzenia sprzedaży dla zawodu sprzedawcy oraz pracownia komputerowa. Pracownie powstały w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, realizowanych przez Powiat Brzeski, Samorząd Województwa Opolskiego.
Ten dzień, jest bardzo ważny dla całej społeczności szkolnej, grona pedagogicznego – mówiła dyrektor Renata Jabłońska – Denes. W swoim powitaniu podkreślała jak bardzo istotne jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów. Dla nas to szansa na rozwój – dodała.
- Nowoczesne pracownie wprowadzają młodzież w potrzeby XXI wieku. Możemy przygotować młodych ludzi do wejścia na rynek pracy, który nie będzie ich przerażał. Będzie dla nich naturalny, bo pójdą do pracy i będą pracować w takich samych warunkach – zapewnia dyrektor.
W uroczystym otwarciu pracowni wzięli udział: Jacek Monkiewicz- Starosta Powiatu Brzeskiego, Monika Jurek, dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Jerzy Wrębiak - Burmistrz Brzegu, Lesław Tomczak – dyrektor Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, Ewa Smolińska - Wicestarosta Powiatu Brzeskiego, Anetta Zych-Rzepecka - Naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Brzegu, Marian Zdanowicz- prodziekan Wydziału Nauk Technicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, Bartłomiej Piechaczek – kierownik projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, Marta Polanowska kierownik pracowni kształcenia zawodowego i doradztwa zawodowego Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, Tomasz Świtajło – Podstarszy Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości Związku Pracodawców w Brzegu, Joanna Pelc dyrektor ds. handlowych filii Inter Cars S.A w Opolu, Paweł Warchał- Komenda Powiatowa Policji w Brzegu, Magdalena Bielecka - Komenda Powiatowa Policji w Brzegu, Agata Straub - wychowawca Hufca Pracy w Brzegu, Jerzy Awdijczuk – właściciel firmy JUREX, Jarosław Kucharski właściciel firmy PROJEKT-ARKADY.PL, Olga Bielecka – przewodnicząca Rady Rodziców w Zespole Szkół Budowlanych w Brzegu, Barbara Dąbek- v-ce przewodnicząca Rady Rodziców w Zespole Szkół Budowlanych w Brzegu, Piotr Dąbek – przedstawiciel rodziców, Renata Stec, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Brzegu, Alina Chęcińska, przewodnicząca NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Brzegu, reprezentacja generała brygady Dariusza Skorupy, rektora, komendanta Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz przedstawiciel firmy Inter Cars S.A. w Opolu.
Licznie zgormadzeni goście wraz z uczniami oraz gronem pedagogicznym symbolicznie otworzyli pracownie, które znajdują się przy ul. Kamiennej 1 oraz Kamiennej 3.
Na uroczystości wystąpił dla wszystkich Damian Lis, uczeń klasy III szkoły branżowej, nasza duma i powód do radości, który zaśpiewał piosenkę autorstwa Jacka Kaczmarskiego i Przemysława Gintrowskiego pt: „Kantyczka z lotu ptaka”. Damian zajął II miejsce w kategorii soliści, w XVII Wojewódzkim Konkursie Pieśni Patriotycznej w Opolu i został osobowością sceniczną tego konkursu.
Utworzenie nowych pracowni pozwala na prowadzenie procesu dydaktycznego w nowoczesny sposób, co zwiększa kompetencje zawodowe absolwentów Zespołu Szkół Budowlanych. Dzięki temu znaczenie wzrośnie atrakcyjność zajęć realizowanych w szkole.
Całość prac pochłonęła ponad 520 tysięcy złotych. Dofinansowanie przekazane przez marszałka województwa opolskiego wyniosło 445 tysięcy złotych, a powiat brzeski dołożył 78 500 złotych. Wyposażenie pracowni komputerowej w sprzęt komputerowy kosztowało prawie 51 tysięcy złotych.

Informacje w mediach:

Urząd Miasta

Starostwo Powiatowe

Panorama Powiatu

Samorząd Województwa Oplskiego

Radio Opole

TVP 3 

Kolejne spotkania z asp. Magdaleną Bielecką, z Komendy Powiatowej Policji w Brzegu odbyły się 3 i 4 grudnia w naszej szkole.

Uczniowie klas I, jak również starsze roczniki dowiedziały się kim jest osoba nazywana nieletnim i czy nieletni oznacza to samo co małoletni. Asp. Bielecka omówiła również pojęcie demoralizacji i jakie są jej przejawy, a także co to takiego czyn zabroniony i jakie konsekwencje grożą nieletnim za jego popełnienie. Uczniowie dowiedzieli się jakie środki wychowawcze i poprawcze może zastosować Sąd Rodzinny i nieletnich.

Policjantka ostrzegała również, że nieodpowiedzialne i bezmyślne zachowanie, często tylko po to, by zaimponować rówieśnikom, może wpłynąć na ich dorosłe życie.

Naukowo i bardzo edukacyjne spędzili dzień uczniowie klasy 2 TLR (logistycy), którzy 4 grudnia odwiedzili Wyższą Szkołę Bankową w Opolu.

Podczas spotkania nasza młodzież uczestniczyła w prezentacji programu ELSE (program typu WMS), projektowanie pracy magazyniera w 3D. Na koniec wszyscy wzięli udział w spotkaniu na strzelnicy multimedialnej.

Spotkania w Wyższej Szkole Bankowej należą zawsze do bardzo udanych i interesujących. Czekamy na kolejne i dziękujemy za dziś.

Klasa I BAG oraz II TLS spędziła środę na łyżwach w Opolu. Młodzież radziła sobie wyśmienicie. Niektórzy jeździli wręcz figurowo, a inni uczyli się jeździć pod czujnym okiem wychowawców.

To doskonała okazja do propagowania aktywnego spędzania czasu, ale także do poznania nazewnictwa łyżwiarskiego. Po wysiłku fizycznym młodzież zrelaksowała się na seansie filmowym w kinie.

Wyjazd zorganizowany został 4 grudnia 2019 r. w ramach Mikołajek klasowych. Wszyscy cali i w doskonałych humorach wrócili do domów.

m.w.

13 grudnia w Zespole Szkół Budowlanych w Brzegu odbędzie się Dzień Dawcy Szpiku. Akcja organizowana jest z DKMS.

Mali, Młodzi, Świadomi – program edukacyjny, w którym uczestniczy nasza szkoła, a którego celem jest promowanie Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem wśród uczniów. To 12 kroków, które warto podjąć już od najmłodszych lat, aby ograniczyć ryzyko zachorowania na chorobę nowotworową.

Nasza szkoła nie pozostaje obojętna i co roku organizuje Dzień Dawcy Szpiku. W trakcie całego dnia (od 9:00- 16:00) będzie możliwość rejestracji w bazie dawców fundacji DKMS. Oprócz tego zainteresowani będą mieli możliwość zapoznania się z procedurami związanymi z pobraniem szpiku, a dla wątpiących i bojących się rozwiejemy wszelkie wątpliwości związane z rejestracją jako potencjalny dawca szpiku.

m.w.