Nasza szkoła reprezentowana przez uczniów klasy III TBS technikum pojazdów samochodowych w składzie: Jan Drożdżak, Aleks Jasiński, Patryk Kłoda pod opieką Romana Zięby uczestniczyła w drugim szkoleniu w ramach Akademii Młodego Lean Managera w ramach projektu Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy, które odbyło się 5 grudnia 2018 r. w Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu. W ramach szkolenia uczniowie uczestniczyli w warsztatach symulujących organizację procesu produkcji, które rozwinęła firma Toyota. Uczestnicy warsztatów, pracując w zespołach, wykorzystując różne metody, opracowywali także m.in. schematy rozwiązania postawionych przez siebie różnych problemów życiowych.