W dniu 27.11.018 r. w sali nr 7 w ZSB Brzeg odbyło się podsumowanie praktyk zagranicznych w ramach projektu Erasmus Plus: Staż zagraniczny – szansa na sukces zawodowy III dla klasy IV TL oraz klasy IV TBS. Uczniowie przedstawili prezentacje z pobytu we Włoszech i Hiszpanii, gdzie odbywali staż w maju b.r.
Opowiedzieli o przebiegu praktyk, podczas których zdobyli nowe umiejętności, nowe doświadczenia, zwiedzili kraj docelowy, poznali jego kulturę, zabytki i zwyczaje. W swoich prezentacjach pozytywnie ocenili wyjazd, organizację i atmosferę na miejscu.
Zaproszeni goście: naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu przy Starostwie Powiatowym w Brzegu Mariusz Bochenek, koordynator projektu Anna Paprocka-Pańko oraz dyrektor szkoły Renata Jabłońska - Denes uczestniczący w spotkaniu również wysoko ocenili przebieg praktyk.
Uczniowie otrzymali Europasy tj. świadectwo pozytywnego ukończenia stażu zagranicznego w kraju należącego do Unii Europejskiej.