Dnia 26.11.2018r. Młodzieżowe Centrum Kariery zorganizowało spotkanie dla młodzieży z Grupy Wychowawczej z Brzegu w Lokalnym Punkcie Informacji Funduszy Europejskich, które poświęcone było tematyce z przedsiębiorczości. Temat spotkania „Przedsiębiorczość” cieszył się zainteresowaniem. Młodzież zastanawiała się nad cechami i umiejętnościami, którymi powinien charakteryzować się przyszły przedsiębiorca, jak również nad cechami które utrudniają działania przedsiębiorcze. Tegoroczni absolwenci mieli również możliwość sprawdzenia czy sami posiadają cechy przedsiębiorcze przy pomocy autotestu. Prowadzący spotkanie zwrócili uwagę na fakt, że nie tylko posiadane cech osobowości wpływają na powodzenie w prowadzeniu własnej firmy. Przyszły przedsiębiorca powinien również znać bardzo dobrze swoją branżę, towar (usługę), konkurencję oraz wiedzieć do kogo jego produkt jest skierowany. Powinien posiadać wiedzę z zakresu organizacji i zarządzania firmą.
Konsultanci z Lokalnego Punktu Informacyjnego przedstawili praktyczne możliwości ubiegania się o dofinansowanie na otworzenie własnej działalności gospodarczej w ramach funduszy unijnych ( m.in.: POKL, RPO, PROW), co było dobrym uzupełnieniem przeprowadzonych zajęć z przedsiębiorczości. Młodzież dowiedziała się również o możliwościach podnoszenia kwalifikacji przy pomocy kursów finansowanych ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Było to pierwsze spotkanie w ramach programu - „Wdrażanie działań Utrzymania Rezultatów Projektu”. Kolejne przed nami, min. warsztaty kulinarne, warsztaty kuchni molekularnej, wycieczka zawodoznawcza dla mechaników samochodowych oraz warsztaty fryzjerskie.