Na uroczystości z okazji 60 lecie honorowego krwiodawstwa pani Bogusława Kopczyńska została uhonorowana medalem za wieloletnią  działalność na rzecz Honorowego Krwiodawstwa PCK. Przekazano także gorące podziękowania dla absolwentów i uczniów naszej szkoły, którzy oddają krew i zgłaszają się na dawców szpiku kostnego.