W dniu 21 listopada uczestnicy Grupy Wychowawczej Brzeg wzięli udział w zajęciach Wykluczenie społeczne, stres, jak sobie radzić? prowadzonych  w ramach programu Razem Łatwiej organizowanym przez Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej a współfinansowany przez Gminę Brzeg . Zajęcia poprowadziła pani Magdalena Kłoda (kierownik WTZ) oraz dr Aleksandra Aszkiełowicz. Celem głównym projektu jest profilaktyka i promocja zdrowia, oraz nauka radzenia sobie ze stresem. W czasie prelekcji oraz warsztatów młodzież zapoznała się z wieloma technikami oraz metodami radzenia sobie ze stresem. Omówione zostały także podstawowe pojęcia poruszanych zagadnień. Zajęcia zakończyły się przeprowadzoną ankieta ewaluacyjną oraz słodkim poczęstunkiem.