W dniu 20 września br. w Zespole Szkół Budowlanych odbył się Dzień Otwarty zorganizowany wspólnie przez PPP BRZEG panią Patrycję Hylę, MCK Brzeg panią Dorotę Wiewiórę , doradcę ZSB, Krystynę Sternal oraz wychowawcę Grupy Wychowawczej, panią Małgorzatę Słodkowską.
Dzień Otwarty miał na celu zaangażować młodzież do rozmów o ich przyszłości zawodowej pod względem przyszłej kariery i rozwoju osobistego. Przedstawiono problematykę związaną z zatrudnieniem i poruszaniem się młodego człowieka po rynku pracy. Pracownicy OHP zaprezentowali młodzieży możliwości dalszej edukacji zawodowej oraz kształcenia ustawicznego, wskazując na potrzebę zdobywania nowej wiedzy i umiejętności poprzez udział w szkoleniach, w kursach zawodowych oraz w projektach unijnych organizowanych przez OHP, które dają szansę na lepszą przyszłość. Ponadto pośrednik pracy przedstawił oferty pracy krótkoterminowej dla uczniów. Młodzież była bardzo zainteresowana i zadawała wiele pytań.

W najbliżyszych dniach 15-25 października, w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, młodzież ZSB będzie miała możliwość wysłuchania wykładu oraz rozmowy ze specjalistami zajmującymi się pozyskiwaniem dotacji na działalność gospodarczą. To zagadnienie, które szczególnie zainteresowało tegorocznych maturzystów. Planowane są również spotkania doradców zawodowych z Młodzieżowego Centrum Kariery z uczniami w klasach oraz warsztaty prowadzone przez studentów z WSB z Opola. Hasło tegorocznego Tygodnia Kariery to: Bądź architektem swojego szczęścia i faktycznie warto zaprojektować swoje życie, po to, by było szczęśliwe. 

Do planowania kariery zaprosiliśmy także młodzież z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3. Zobaczyli naszą szkołę i uczniów przy pracy. Do podjęcia decyzji o wyborze dalszej drogi kształcenia mają jeszcze trochę czasu, ale takie plany wymagają przemyślenia.