12 października w ZSB odbyły się uroczystości związane z obchodami 100-lecia Niepodległej Polski oraz Dnia Edukacji Narodowej. Dzień był pełen wydarzeń.

W auli szkoły w obecności władz miejskich i oświatowych, dyrektorów, nauczycieli brzeskich szkół oraz gości specjalnych miał miejsce uroczysty apel, którego motto brzmiało: Wolność kocham i rozumiem. Podczas apelu głos zabrali zaproszeni goście zaś młodzież ZSB w towarzystwie uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Świętego Tomasza z Akwinu zaprezentowała piękny program artystyczny. Uczniowie byli przygotowani przez panie: Barbarę Oparowską-Andruchowicz oraz Iwonę Stronę-Muszczyńską i Martę Rabendę.

Następnie, przed budynkiem szkoły miała miejsce dalsza część obchodów stulecia Niepodległej. Z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Leśnego w ramach akcji Sadzimy drzewa dla uczczenia 100-lecia Niepodległej Polski posadzono przy Zespole Szkół Budowlanych sadzonki cisa pospolitego oraz dokonano odsłonięcia pamiątkowej tablicy, umieszczonej na murach szkoły, ufundowanej przez Starostwo Powiatowe. Sadzenie cisów przeprowadziło Biuro Urządzania Lasu z Brzegu. Dyrektor Janusz Bańkowski powiedział: 

Pretekstem do wyboru miejsca nasadzeń - Zespołu Szkół Budowlanych - była konieczność przeprowadzenia renowacji zadrzewień występujących na terenie szkoły. Przeprowadziliśmy społecznie inwentaryzację tych zadrzewień, wskazując, niestety, na konieczność wycinki niektórych egzemplarzy drzew, wynikającą z bezpieczeństwa uczniów. Ale dla leśnika naturalną konsekwencją wycinki jest sadzenie nowych drzew - zaznaczał dyrektor Oddziału.

Dlatego wzdłuż ogrodzenia szkoły znalazło się miejsce na kilkadziesiąt sadzonek cisa pospolitego, który – jak podkreślał dyrektor Janusz Bańkowski – jest w literaturze utożsamiany z siłą woli, rozwagą, cierpliwością. Jest przy tym w Polsce gatunkiem chronionym, a najstarszy jego okaz w naszym kraju liczy sobie około 1300 lat (szkocki rekordzista ma nawet 3000 lat!). (http://www.buligl.pl/web/brzeg/6)

Obchodom 100-lecia Niepodległości Polski towarzyszyła tematyczna wystawa prezentowana w holu szkoły. Wystawa pt: Niepodległa została zorganizowana z eksponatów, na które składały się pamiątki rodzinne uczniów oraz zdjęcia i informacje dotyczącej ostatnich 100 lat historii Polski. Ekspozycję przygotowali Krystyna Głowacka i Tomasz Starzyński.