W sali im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu odbyło się podsumowanie etapu okręgowego XV edycji Ogólnopolskiego Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych, Policealnych i Pomaturalnych oraz Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie pod hasłem: MŁODA KREW RATUJE ŻYCIE, nad którym patronat objął wojewoda opolski Adrian Czubak. Celem konkursu jest m.in.: zachęcenie uczniów i studentów do popularyzowania idei honorowego oddawania krwi oraz poszerzenie grupy honorowych dawców krwi o młodzież uczącą się.
Uczniowie ZSB systematycznie biorą udział w konkursie, przyczyniając się do szerzenia idei krwiodawstwa. Jest to niewątpliwie zasługa opiekunki szkolnego koła PCK, pani Bogusławy Kopczyńskiej.

W tym roku szkołę reprezentowali: Patryk Kukliński i Paulina Lejman z 2 TL. Odebrali podziękowania i certyfikaty. Gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie i udział w tak pięknej i potrzebnej działalności.