Dnia 16.03.2018 uczestnicy GW Brzeg wzięli udział w Dniu Edukacji Prawnej, który odbył się Sądzie Rejonowym w Brzegu.

Celem spotkania młodych ludzi z pracownikami Sądu tj. z prezesem SR w Brzegu panią Magdaleną Woźniak oraz kuratorem I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach karnych, pani Aleksandrą Kaszubopierało się na promocji wiedzy prawnej, rozbudzenia zainteresowania młodzieży tematyką prawa, a przede wszystkim przybliżenie instytucji wymiaru sprawiedliwości.Inicjatorem tego dnia jest Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” (SSPI).

Młodzież uczestniczyła nie tylko w prelekcji na temat prawa przysługującego świadkom, oskarżonym, poszkodowanym, ale również o zasadach panujących podczas rozprawach sądowych jak i o odpowiedzialności prawnej. Młodzi ludzie mieli okazję wziąć udział w inscenizowanej przez siebie rozprawie, jak i nie bywałej okazji przymierzenia togi sędziowskiej. Uczestnicy także podczas trwającego Dnia Edukacji Prawnej zobaczyli sale rozpraw, służby kuratorskiej jak również byli w sali przeznaczonej do przesłuchań najmłodszych oraz w areszcie tymczasowym przy Sądzie. Uczestnicy dowiedzieli się wiele istotnych spraw, które mogą dotknąć każdego człowieka. Przede wszystkim zrozumieli, że prawo nie jest tajemnicą, a jego nieznajomość szkodzi.