Kadra Grupy Wychowawczej Brzeg zaprasza młodzież na zajęcia wakacyjne. 
Zajęcia mogą być modyfikowane pod potrzeby grupy.