IMG 20180410 133557popr

Uczniowie technikum pojazdów samochodowych klasy 3TBS w dniu 10 kwietnia 2018 r . odbywali próbny egzamin praktyczny w kwalifikacji M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. Zadanie składało się z 3 etapów i polegało na diagnostyce układ ładowania, układu zapłonowego i obwodu zasilania. Po wykonaniu pomiarów dokonywano właściwych obliczeń na podstawie których oceniano stan poszczególnych układów pojazdu. Po wykryciu usterki na podstawie pomiarów , obliczeń i objawów uczniowie dokonywali stosownych napraw a prawidłowość diagnozy i naprawy potwierdzali kolejnymi pomiarami i obliczeniami, które umieszczali w próbnych arkuszach egzaminacyjnych. Przeprowadzenie próbnego egzaminu na 2,5 miesiąca przed właściwym egzaminem pozwala unaocznić ewentualne braki uczniom i prowadzącym zajęcia i skorygować je w czasie kolejnych zajęć. Pobieżna ocena pozwala wnioskować, że wszyscy uczniowie prawidłowo zdiagnozowali usterki i dokonali stosownych napraw oraz pomiarów a pozostaje jeszcze do oceny kwestia czy prawidłowo wykonali obliczenia.

Przy egzaminie praktycznym ocenie podlega nie tylko prawidłowość wykonanej dokumentacji papierowej ale również poprawność doboru przyrządów i narzędzi, poprawność doboru zakresu pomiarowych użytych przyrządów, używanie podczas prac odzieży ochronnej i rękawic, praca zgodnie zasadami bhp oraz uporządkowanie stanowiska pracy po naprawie.