Drukuj

Powiat Brzeski planuje realizację zadania w ramach poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu oraz Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Brzegu”

Projekt będzie polegał na termomodernizacji wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii dwóch budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego: budynku szkolnego Zespołu Szkól Budowlanych w Brzegu oraz Zespołu Opiekuńczo-Leczniczego w Brzegu.

Przewidziany zakres prac budowlanych będzie obejmował: prace demontażowe i przygotowawcze dot. termomodernizacji, izolację termiczną ścian i ścian fundamentowych oraz dachu. W zakresie robót budowlanych Powiat Brzeski planuje również wykonanie hydroizolacji ścian fundamentowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji c.o a także montaż powietrznej pompy ciepła w budynku szkolnym, montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych oraz wymianę opraw oświetleniowych starego typu źródła LED i wykonanie systemu zarządzania energią jak i utworzenie tzw. żyjącej zielonej ściany.

Założeniami projektu jest zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło budynku, wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych a także redukcja emisji zanieczyszczeń do atmosfery a w konsekwencji poprawa jakości środowiska naturalnego.

Planowany całkowity koszt projektu to 3 328 416,14 zł w tym wnioskowana kwota wsparcia wynosi 2 629 448,74 zł

Planowany termin zakończenia realizacji projektu – II kwartał 2021

https://brzeg-powiat.pl/projekty-europejskie/okres-programowania-2014-2020/?fbclid=IwAR1LZonGzlDPIPtdzyxdfGpQRJ1lGyB02cefufzSZnOzeXsw2dsRnuleh5k