ZARZĄDZENIE nr     23   2019/2020

Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych

im. Księcia Jerzego II Piasta w Brzegu

z 11 marca 2020r.

w sprawie

zawieszenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych w szkole,

Na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej

zarządza się:

§ 1

czasowe ograniczenie funkcjonowanie jednostek systemu oświaty w dniach od 12 do 25 marca br. Oznacza to, że w tym okresie w szkole nie będą się odbywały zajęcia dydaktyczno-wychowawcze wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się korona wirusa

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Brzeg, 11 marca 2020r.

 

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

 

Sugerowany kontakt ze szkołą w terminie ujętym w zarządzeniu to komunikator, telefon,

e – mail szkoły.