Rodzicu!

Musisz wiedzieć, że to, co robimy, to nie jest praca dla dyrektora, dla nauczycieli, ale dla naszych własnych dzieci – aby ich szkoła była bezpieczniejsza, ładniejsza, ciekawsza.

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Budowlanych w Brzegu zwraca się do Państwa z prośbą o dokonywanie wpłat na rzecz Rady Rodziców w kwocie 60 zł.

Pieniądze te pośrednio lub bezpośrednio wracają do naszych dzieci, a to ich dobro jest dla nas najważniejsze.

Dzięki wpłatom możemy wspierać i nagradzać, a także zachęcać do większej aktywności uczniów naszej szkoły. Dofinansowujemy nie tylko różnego rodzaju wydarzenia sportowe, kulturalne i naukowe, nagrody, ale także wydarzenia profilaktyczne.

Każda wpłacona złotówka trafia do naszych dzieci pod różnymi postaciami.

Bardzo chcielibyśmy pomóc dofinansować wszystkie wartościowe, wymagające wsparcia inicjatywy. Nasz budżet nie jest jednak bez granic. W związku z powyższym zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich rodziców, którym z różnych względów umknęła kwestia wpłaty, o wsparcie finansowe.
Rada Rodziców przy Zespole Szkół Budowlanych w Brzegu
41 8863 0009 2000 0021 1259 0001

tytułem: wpłata na Radę Rodziców, imię i nazwisko dziecka + klasa
Roczny koszt 60 zł ale liczy się każda wpłata !!!!

Dziękujemy Rada Rodziców przy Zespole Szkół Budowlanych w Brzegu.