W ramach XXXIX edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastyki Obrzędowej Kroszonki Opolskie 2020 w naszej szkole odbyły się warsztaty kroszonkarskie i zdobienia pisanek.

Warsztaty obejmowały łącznie 80 uczniów naszej szkoły a prowadzili je Twórczynie i twórcy Sztuki Ludowej: Irena Zawadzka, Maria Maciak oraz Krystian Kondziela kierownik Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu Bierkowicach.

Młodzież przez 2 godziny w trzech grupach, w tym grupa OHP, wykonywała zdobienie dwiema technikami: techniką rytowania i wytrawiania kwasem.

Młodzież bardzo zadowolona, panie twórczynie stwierdziły, że tak zdolnej i spokojnej młodzieży nie miały - mówił Tomasz Starzyński, nauczyciel ZSB.

Warsztaty odbyły się oczywiście bezpłatnie. Zadanie jest finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury i z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego.