Kolejna grupa uczniów (17 uczniów w zawodzie technik logistyk i technik pojazdów samochodowych) odbyła na feriach i dwa tygodnie w okresie nauki 4 tygodniowe staże zawodowe z projektu "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy".
Celem projektu jest rozwój kompetencji istotnych na rynku pracy oraz mocniejsze powiązanie szkolnictwa zawodowego z potencjalnymi pracodawcami. Cel ten jest odpowiedzią na zapotrzebowanie pracodawców na konkretne umiejętności i kwalifikacje.
W ramach projektu unijnego, którego organizatorem jest Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu uczniowie naszej szkoły mają możliwość skorzystania z płatnych staży zawodowych w nowoczesnych firmach np. w Centrach logistycznych, w nowoczesnych zakładach produkcyjnych, w Autoryzowanych Stacjach Obsługi pojazdów samochodowych.
Staże realizowane w ciągu roku szkolnego jak i w okresie ferii zimowych i wakacji.