Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem, ale dla niektórych ludzi jesteś całym światem. 6 stycznia 2020 r. zmarł nasz uczeń Oskar Lipiński, maturzysta, pełen marzeń i nadziei...

Pogrzeb odbędzie się 11 stycznia 2020 r. o godz. 12.30


Żegnamy Cię słowami ks. Jana Twarowskiego

Odszedłeś cicho, bez słów pożegnania.
Tak jakbyś nie chciał, swym odejściem smucić…
tak jakbyś wierzył w godzinę rozstania,
że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić.

Będziemy pamiętać Spoczywaj w pokoju!!!

Dyrekcja, nauczyciele Zespołu Szkół Budowlanych w Brzegu, koledzy, koleżanki w szczególności klasa IV TBS z wychowawcą