Zespół Szkół Budowlanych im. Księcia Jerzego II w Brzegu, co roku organizuje spotkanie wigilijne dla uczniów. Pracując od wielu lat z młodzieżą, która pochodzi z różnych rodzin, wiemy jak bardzo ważne jest bycie razem w atmosferze przyjaźni i bezpieczeństwa. Czasami jest to dla wielu jedyne prawdziwe spotkanie z osobami życzliwymi. Oczywiście wigilia poza domem nigdy nie będzie domową wigilią. Ale też nie musi nią być. Nikt nie wymaga, by na uczniowskie przedświąteczne spotkania przynosić ościstego karpia w galarecie. Chodzi raczej o to, by zachowując tradycję wspólnych spotkań, życzeń, może też kolęd, nie popaść w plastikową formę pseudoświętowania: byle szybko, byle jak, byle nie chodziło o coś głębszego.

Owszem, tu chodzi o głębię. I naprawdę niewielkimi środkami, ale godnie można i trzeba do niej dążyć. Dlatego co roku nauczyciele - Agata Stąber i Marta Rabenda wraz z Samorządem Uczniowskim od października przygotowują prawdziwe spotkanie wigilijne dla uczniów szkoły. W tym roku również jesteśmy w trakcie przygotowania tego niezwykle ważnego dla nas wydarzenia. Pozyskanie środków na ten cel toczy się różnymi drogami, są to anonimowi darczyńcy, firmy lokalne oraz kiermasz świąteczny.

Kiermasz ma swoją tradycję, organizowany jest w naszej szkole od wielu lat. Podczas tego wydarzenia sprzedajemy własne wypieki świąteczne – przygotowane przez uczniów, stroiki świąteczne przygotowane przez dwie nauczycieli, które są prawdziwymi działami sztuki.

Dlatego dziękujemy Agacie Stąber i Marcie Rabendzie za coroczny kiermasz, który przybliża nas do głębszego przeżywania świątecznych dni, a jednocześnie uczy nas wszystkich tego, że wato pomagać, że warto wydać te kilka złotych na przepiękną uroczystość, która odbędzie się 19 grudnia.

Dziękujemy wszystkim, za podzielenie się swoją dobrocią i zrozumieniem, aby „wigilia” była Wigilią…